Hirurške intervencije na cerviksu, vagini i vulvi.

Estetske intervencije na vagini i vulvi.

Uzimanje biopsija na cerviksu, vagini i vulvi.

Endometrijalna biopsija.

Endocervikalna biopsija.

Hirurgija Bartolinijeve žlezde.

Mala hirurgija dojki.