KONTROLA TRUDNOĆE

Postoje protokoli za praćanje trudnoće ali najjednostavnije je u kratkim crtama reći sta je potrebno uraditi po trimestrima trudnoće

I TRIMESTAR TRUDNOĆE

1 Utvrđivanje trudnoće

Nakon izostanka menstruacije u trajanju od najmanje 7 dana potrebno je uraditi Beta HCG (hormone trudnoće ) ili UZ pregled kojim potvrdjujemo da li se radi o trudnoći u materici lil o vanmateičnoj trudnoći.

2. U period od 8 do 10 te nedelje gestacije potrebno je potvrditi vitalnost trudnoće (srčana radnja ploda i proporcionalni rast ploda u odnosu na gestaciju)

-Ukoliko pacijentkinja nije radilla redovan ginekološki pregled u poslednjih 6 meseci potrebno je uraditi  kolposkopiju i papa test, cerviklalni /vaginalni bris,  analize krvi (krvnu sliku I proširenu biohemiju , urin I urinokulturu), Krvnu grupu I Rh faktor (u slučaju da ne postoji pisani dokument). Testiranje na HIV I HbS Ag 3.

U periodu između 12. i 14. nedelje trudnoće, obavlja se detaljan ultrazvuk i mere se određeni parametri - nosna kost, vratna brazda, sonoembriologija - morfološke karakteristike ploda i svi potrebni ultrazvučni markeri koji mogu ukazati na to da li postoje hromozomske ili urođene anomalije ploda. Nakon koretkno urađenog UZ pregleda radi se i analaza krvi - DOUBLE test koji predstavlja rani biohemijski skrinig Lekar procenjuje na osnovu rezulatata DOUBLE testa, ima li potrebe da pacijentkinja uradi I TRIPLE test koji se radi u 16 oj nedelji trudnoće. Takođe na osnovu rezulatata ovih testova donosi se konačna odluka da li je potrebno uraditi I citogenetske analize koje isključuju genetske anomalije ploda (Biopsija horionskih čupica, Amniocenteza , kordocenteza).

II TRIMESTAR (OD 16. DO 27. NEDELJE)

Drugi trimestar je period koji mnogi smatraju najlepšim peridom trudnoće Jutarnja mučnina i umor su prošli da su prošli i uglavnom svaka trudnica se oseća mnogo bolje i sa mnogo više energije. 14 – 20. nedelja trudnoće – rutinski pregledi koji prate opšte stanje trudnice i rast i razvoj bebe.

-4D/3D/2D ultrazvuk

-krvna slika i urin o arterijski pritisak o telesna težina

16. nedelja trudnoće – Triple test Ukoliko lekar proceni da je potrebno, posle 16. nedelje radi se i Triple test. Takođe, ovaj test može da se radi i ako trudnica nije prethodno radila Double test. Ukoliko postoji velika verovatnoća da postoji hromozomopatija, tačnije ukoliko su rezultati tripl testa abnormalni, lekar će vam najverovatnije predložiti da uradite analizu plodove vode - amniocentezu 16 – 18. nedelja trudnoće.

20 - 24. nedelja trudnoće –Anatomsko-morfološki pregled sa fetalnom ehokardiografijom 4D/3D/2D anatomsko morfološki pregled. Veličina bebe omogućava analizu i najsitnijih anatomskih detalja, kako bismo se uverili da nema anomalija koje mogu da se uoče ultrazvukom.

-3D/4D mod – analiza spoljašnjeg izgleda ploda o kičmeni stub o analiza moždanih struktura (mali mozak, moždane komore, corpus calosum, krvni sudovi baze lobanje /3D i Power Doppler, prisustvo očnih sočiva) o analiza trbušnih organa (uočavanje želuca i integriteta dijafragme, uočavanje mokraćne bešike i dve arterije pupčanika, prisustvo i izgled oba bubrega) o analiza integriteta prednjeg trbušnog zida (da li postoji defekt prednjeg trbušnog zida)

-Fetalna ehokardiografija. Ovaj period smatra se najboljim za pregled srca bebe

-Pregled posteljice i količine plodove vode (AFI - indeks količine plodove vode) Proveravamo izgled i strukturu posteljice, da li se nalazi nisko postavljena, kao i količinu plodove vode.

-Uraditi OGTT - test opterecenja glukozom

III TRIMESTAR (OD 28. NEDELJE DO KRAJA TRUDNOĆE)

Treći trimestar počinje u 28. nedelji i traje do porođaja.

28. nedelja do kraja trudnoće – Do sada smo obavili dva najvažnija ultrazvučna pregleda (genetski sonogram prvog trimestra i anatomsko–morfološki pregled sa fetalnom ehokardiografijom od 21. do 24. nedelje) i na taj način smo se uverili da se svi organi razvijaju kako treba. Međutim, to ne znači da je ultrazvučna kontrola ploda završena. Sada je vreme kada se prati kako beba raste, kao i da se ne propusti eventualna pojava razvojnih anomalija (tj. anomalija koje se ispoljavaju u kasnijoj fazi trudnoće - npr. neke anomalije srca, creva itd.).

32 - 38. nedelja trudnoće – Procena rasta i razvoja ploda o telesna težina, arterijski pritisak. analize krvi, akušerski pregled (spoljašnji i unutrašnji) kao I bakteriološke analize –vaginalni I cerviklani bris, RhD antitela kod negativnih trudnica.

Od 36 nedelje CTG 1x nedeljno a po potrebi češće kod visokorizičnih trudnoća